Golfbreker VZW
Start Team Werkwijze Extra Downloads Links Vacature kinderen jongeren         

Team
Werkwijze
Extra
Downloads
Links
Vacature
kinderen jongeren

 

 

 

Welkom op www.golfbrekervzw.be! De webstek van Vzw Golfbreker... 

 
Voorstelling van de dienst

Vzw Golfbreker

            *Werkingsgebied
                -arrondissement Veurne - Diksmuide

      

 

 

 

 

          *Visie
              Wanneer het in de gezins- en opvoedingssituatie even moeilijk loopt, gaan we met ouders en
                kinderen een eind op weg op zoek naar nieuwe perspectieven. Hierbij gaan we doelgericht en
                planmatig te werk en vertrekken we vanuit de aanwezige krachten en hulpbronnen om
                veranderingen aan te sturen. We zoeken permanent een evenwicht tussen invoegen en
                grenzen verleggen. Gelijkwaardigheid en actieve participatie zijn hierbij betekenisvolle begrippen.
              We geloven in de mogelijkheden van elk gezinslid en hebben vertrouwen in hun groeikansen!
                Onze ondersteuning gebeurt hoofdzakelijk in de dagelijkse realiteit van het gezin.
              Samenwerken met andere diensten tijdens een begeleiding, alsook de opbouw van een
                ondersteunend netwerk, vinden we heel belangrijk. Hierbij kan Golfbreker de co÷rdinatie
                opnemen.

_______________________________________________________________________

Sedert 1 januari 2013 is Vzw Golfbreker erkend als 'Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg' (capaciteit 32) met de volgende modules:

            *Module contextbegeleiding
                    -Contextbegeleiding Regulier
                            -gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar
                            -wekelijks werkbezoek aan huis
                            -integrale gezinsbegeleiding
                            -6 maanden met mogelijkheid tot verlenging
                    -Contextbegeleiding Intensief Kortdurend
                            -gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar
                            -wekelijks werkbezoek aan huis
                            -afgebakende opdracht
                            -maximaal 6 maanden

            *Module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
                    -Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen

                            -jongeren tussen 17 en 21 jaar
                            -wekelijks werkbezoek aan huis
                            -begeleiden in zelfstandigheid, met het oog op het vinden en behouden van een woning
                            -6 maanden met mogelijkheid tot verlenging

_______________________________________________________________________

Sinds 1 maart 2014 is het decreet Integrale Jeugdhulp van start gegaan (filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=ktowmbKNeok) .
Dit betekent voor onze organisatie:

            *dat wij vallen onder het aanbod binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp

            *dat wij alleen toegankelijk zijn op verwijzing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP)

                        Kunnen aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort:
                                -diensten binnen de Brede Instap (o.a. CLB, CAW, Preventieve Diensten Kind&Gezin)
                                -de Gemandateerde Voorzieningen (GV)
                                        -Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of
                                        -Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
                                -de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank
                                -erkende multidisciplinaire teams (MDT's)
                                -hulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van Integrale Jeugdhulpverlening
                                        (huisarts, CGG, drughulpverlening, zelfstandig paramedicus,...)

 

     Adres  en telefoonnummer : Zuidburgweg 23     8630 VEURNE   058/315692   

   E-mail:   info@golfbrekervzw.be 

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-04-14.