Contextbegeleiding

Image

Wat is contextbegeleiding?

Binnen contextbegeleiding komt een begeleider bij jullie thuis om jullie gezin te ondersteunen in zaken waarin jullie vastzitten of zelf moeilijk aan uit geraken.

Samen met de begeleider gaan jullie op pad om te werken aan doelen die jullie zelf mee voorop stellen, zoals gezonde voeding, ouder-kind verbinding, schoolse opvolging, ouderlijke vaardigheden, ...

We spreken van contextbegeleiding omdat de ondersteuning ruimer gaat dan enkel jullie gezin. We willen graag jullie context mee betrekken zodat jullie ook na onze begeleiding goed omringt blijven en jullie gesteund blijven voelen.

Iedereen is anders en iedere situatie is ook anders. Afhankelijk van wat jullie vraag is, of wat er aan de hand is, denken we samen met jullie na over wat de beste mogelijkheden zijn. We willen hierbij zoveel als mogelijk het gehele gezin betrekken.

Hoe gaan we dat doen?

De begeleider komt één keer per week bij jullie gezin langs. Dit kan bij jullie thuis zijn, maar even goed gaat de begeleider met jullie mee op stap naar een oudercontact op school, een afspraak bij een andere dienst, een wandeling naar een speelpleintje, … We zijn flexibel in ons aanbod.

Na één maand maken we samen een doelenplan op, we noemen dit een handelingsplan. Dit handelingsplan evalueren we samen om de zes maanden aan de hand van een evolutieverslag.

We werken sterk vanuit de principes van

Nieuwe autoriteit is een basishouding van waaruit we op zoek gaan naar het verbindende tussen ouder, pleegouder, opvoeder, … en kind/jongere om zo de relatie ouder-kind te verbeteren en wederzijds respect te installeren. Daarnaast wordt er sterk ingezet op grenzen, duidelijkheid en structuur.

We nemen jullie doorheen de begeleiding mee in de principes van aanwezigheid, waakzaam zorgen, relatie- en herstelgebaren, geweldloze, verbindende en duidelijke communicatie, uitbouwen van netwerk, zelfzorg en zelfcontrole.

Dit principe werd mee vorm gegeven door Haim Omer en Sven Bussens.

Wil je graag meer weten?

Toevoegen: Brochure contextbegeleiding

Wist je dat zowel je kind als jij bepaalde rechten en plichten hebt binnen de Jeugdhulp. Wil je hier graag meer over weten? Bezoek dan ook zeker de website www.tzitemzo.be en www.ouderspunt.be

Wil je meer info over hoe je kan aanmelden? : ga naar ‘Hoe aanmelden

Golfbreker vzw

Zuidburgweg 23/101 8630 Veurne
058/31.56.92
info@golfbrekervzw.be
BE0445674022
BE91 0013 5372 0276
RPR rechtbank Veurne
www.golfbrekervzw.be

Est. 1991

Onze website werd mogelijk gemaakt door volgende sponsors:

Verinco
Vanmarcke computers
Best-Site.be Webdesign Veurne
Image