Onze activiteiten

kwaliteitsverslag 2022 Golfbreker VZW Veurne
Bekijk het kwaliteitsverslag van 2022
kwaliteitsverslag 2022 Golfbreker VZW Veurne
Bekijk het kwaliteitsverslag van 2023

Vanuit Golfbreker vinden we cliëntparticipatie zeer belangrijk. Doorheen het jaar organiseren we verschillende activiteiten voor onze cliënten. Dit doen we om verschillende redenen. Enerzijds willen we onze gezinnen en jongeren kansen bieden die ze anders minder of niet krijgen. Daarbij willen we ze kennis laten maken met betaalbaar vrijetijdsaanbod en de drempel verlagen naar het maatschappelijk aanbod. Anderzijds is het ook een zeer leerzame ervaring. Gezinnen en jongeren maken kennis met leeftijdsgenoten, ouders, .. in dezelfde situatie. Het versterkt het omgaan met een positieve groepscontext en stimuleert sociale vaardigheden. Er wordt ook ingezet op positieve (gezins)ervaringen en verbinding. Bovendien is het een positieve stimulans in de werkrelatie tussen gezinnen, jongeren en begeleider. Doordat er op een meer informele manier in interactie kan worden gegaan, leren gezinnen, jongeren en begeleiders elkaar anders en beter kennen.

Met de Jongerengroep willen we jongeren uit Jeugdhulp samenbrengen om ervaringen te delen, ervaringen op te doen en steun te vinden bij elkaar. Het is een samenwerking tussen Golfbreker vzw, vzw Kompani en de Walhoeve vzw.

Enkele keren per jaar zijn de jongeren van 15 tot 25 jaar, die in begeleiding zijn bij één van de diensten, uitgenodigd voor een ontspannende of leerrijke activiteit. Daarbij wordt er ook steeds iets om te eten voorzien. De activiteit is afwisselend op woensdagmiddag of -avond. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk jongeren te kunnen betrekken. Met deze activiteit bereiken we zowel jongeren die in CBAW-begeleiding zijn, die in leefgroep zitten of die nog thuis wonen maar contextbegeleiding hebben thuis.

In 2023 werden er vier jongerengroepen georganiseerd. Gemiddeld waren er zo’n achttal jongeren aanwezig. Gezien de kleinschaligheid van de drie voorzieningen is dit een mooi bereik. De jongeren stonden samen stil rond ‘bandbreedte’, ze gingen samen op bezoek naar de TEJO beurs We(l)Zijn en speelden ‘Tabouvial’ een spel met een twist rond grenzen. Als ontspannende activiteit ontsnapten ze uit een escapegame met een barbecue als kers op de taart.

Image

Op de paasactiviteit worden al onze gezinnen in begeleiding uitgenodigd. Deze woensdagmiddag in april stond volledig in het teken van het ervaringsgericht leren en gezinsverbinding. De gezinnen gaan samen op tocht waarbij ze verschillende activiteiten tegenkomen die gericht zijn op het ervaringsleren. Op deze manier beogen we om de gezinnen te versterken in het samenwerken en in verbinding te gaan met elkaar. Daarnaast hopen we ook dat het voor het gezin een positieve bekrachtiging vormt om samen iets te ondernemen. Er namen in 2023 dertien gezinnen deel aan de paasactiviteit. Daarmee bereikten we 25 kinderen.

Begin juli vond naar goede gewoonte onze gezinsuitstap plaats. Dit jaar bracht die ons naar de Atlantikwall in Raversijde waar we heel wat hebben bijgeleerd over de eerste wereldoorlog. In de namiddag mochten we verdwalen in een heus maïsdoolhof en afkoelen met een heerlijk ijsje. Elf gezinnen gingen met ons mee op pad waarbij twintig kinderen een topdag hebben beleefd.

In april 2023 kwamen een zestal studenten Orthopedagogie van de HOGent bij ons op bezoek in kader van hun opdracht ‘Samen Creatief’. Ze bereiden een sociale vaardigheidstraining voor rond ‘De dieren van de axenroos’. Ook enkele kindjes van Kompani vzw sloten aan. In totaal leerden zeven kinderen de verschillende dieren en hun eigenschappen kennen. Ze kregen allemaal ook een bundel werkblaadjes mee naar huis om de dieren verder te ontdekken.

Image

In het voorjaar volgden vijf ‘ouder en kind’-duo’s de Rots & Watertraining voor duo’s. De collega’s van OSIO Ieper verzorgden deze training voor ons. Voor deze training mochten we gebruik maken van een trainingslokaal in sportcomplex De Pluimen in Diksmuide.

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheids-training. Psychofysiek werken betekent dat tijdens de training voortdurend fysieke oefeningen afgewisseld worden met leergesprekken. Hierdoor zetten we het leren van de deelnemers in gang door heel wat actie.

Een weerbaarheidstraining is er op gericht om de weerbaarheid van de deelnemers te versterken. Weerbaar zijn betekent dat je jezelf in lastige situaties kan verdedigen op een sociaal aanvaardbare manier. Roepen, schelden of ander geweld horen hier niet bij. Iemand die op een krachtige maar rustige manier opkomt voor zichzelf en zijn grenzen aangeeft, voorkomt hiermee dat anderen misbruik van hem maken.

We vinden het zeer belangrijk dat de kinderen uit onze gezinnen zoals iedereen kunnen genieten van hun vakanties. Daar hoort ook een kampervaring bij. Dat zijn zeer leerrijke ervaringen die ze hun hele leven zullen meedragen. Niet alleen is het goed voor de emotionele en sociale ontwikkeling, maar ze leren ook zelfstandigheid en structuur. Daarnaast is het een moment om even helemaal ‘kind’ te kunnen zijn en van alles te beleven.

Image

In de paasvakantie mochten twee kinderen gratis op het omnisportkamp in De J-club in De Panne dankzij Kiwanis La Joconde. Naast sport en spel werden er ook tal van andere activiteiten georganiseerd zoals een daguitstap naar Plopsaland De Panne.

In de zomervakantie beleefden tien kinderen een toffe midweek op Boerderiekamp in Beauvoorde.

Activiteit in de kijker: Gezond Leven – Hoe (s)maakt u het?

In het najaar van 2023 werd de ouder- en kindactiviteit ‘Hoe (s)maakt u het?’ georganiseerd binnen Golfbreker vzw. Drie weken lang in de maand oktober konden onze gezinnen deelnemen aan workshops rond het thema voeding. Voeding is een maatschappelijk relevant thema in de jeugdhulpverlening. Zo komt uit de Belgische Gezondheidsenquête van 2018 bijvoorbeeld naar voor dat 16% van de jongeren uit het Vlaamse Gewest overgewicht heeft (Gezondheidsenquête; 2018).

Onze houvast voor deze workshops was het draaiboek gecreëerd door Gezond Leven. Vijf gezinnen namen drie woensdagnamiddagen deel aan de activiteit. De benodigdheden voor de activiteiten werden gesponsord door Spar Otax Veurne. In de eerste workshop ‘Proeven’ konden onze ouders ontdekken waarom kinderen soms kieskeurig zijn aan tafel. Op basis van een ervaringsgerichte manier, namelijk zelf proeven van onbekend eten, leerden onze ouders bij over een veilige eetomgeving en hoe ze proeven kunnen stimuleren bij hun kinderen. Ze kregen ook tips en een proeftabel mee om thuis de theorie te kunnen omzetten in de praktijk.

In de tweede workshop stonden we samen met onze ouders en kinderen stil bij hoe de huidige situatie thuis is op vlak van boodschappen, inrichting van de keuken, wie er kookt, waar en wanneer ze eten… We lieten de kinderen samen met hun ouders hun keuken visueel voorstellen. Tenslotte lieten we ze ook kennismaken met verschillende seizoensgebonden groenten en fruit.

In de laatste workshop hebben we samen met de kinderen en ouders een gezonde herfstschotel gemaakt, hiervoor mochten we gebruik maken van de keuken in Zonnewende. De taken werden verdeeld en alles werd samengebracht in de schotel. Het was een ideale activiteit om elkaar en elkaars talenten nog beter te leren kennen, zo hadden ook enkele ouders een eigen gerecht mee om de groep te verwennen!

Op het einde van de reeks kregen de gezinnen ook de kans om hun feedback met ons te delen. Deze was over het algemeen zeer positief!

Image

Het najaar was een drukke periode voor onze ouders.

We organiseerden in 2023 voor het eerst een oudergroep rond ‘Waakzaam zorgen voor tieners’. Deze oudergroep bestond uit vier workshops gebaseerd op het boek van Sven Bussens. Om ons als medewerkers ook helemaal te verdiepen in het thema hebben we het congres rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet gevolgd in Hasselt.

Zes ouders stapten vier woensdagavonden mee in het verhaal van Nieuwe Autoriteit. De eerste avond stonden we stil rond het puberbrein en het effect hiervan op het gedrag van pubers. We leerden ook de ‘veilige haven’ metafoor kennen.

Bij de tweede sessie gingen we dieper in op ‘autoriteit en gezag’ als ouder. We maakten kennis met verbindende communicatie en de bouwstenen van gezag. In de derde sessie ging het over ‘waakzaam zorgen’ waarbij we de drie niveaus van waakzame zorg en van ouderlijk toezicht leerden kennen.

De laatste sessie ging over zorg dragen bij spanning. We stonden stil bij patronen en gewoontes, conflictsituaties en het brein en zijn comfortcentrum.

De traditionele crea-namiddag in november is een echt ontspanningsmoment voor onze kinderen. Ieder jaar nodigen we ze uit om bij ons te komen knutselen rond het thema ‘kerst’. Elf kinderen kwamen om rendiertjes te maken, een bloempot te versieren en even helemaal kind te kunnen zijn. De middag afsluiten deden we met een pannenkoek en warme chocomelk.

Dit jaar hadden we ook nog een leuke extra voor onze kinderen. Dankzij Kiwanis Nieuwpoort Duin & Polder kwam de sint op bezoek. Hij kwam op bezoek bij zeventien kinderen en een aantal ouders. Ze kregen allemaal ook een zak vol lekkers en leuks mee naar huis.

Golfbreker vzw

Zuidburgweg 23/101 8630 Veurne
058/31.56.92
info@golfbrekervzw.be
BE0445674022
BE91 0013 5372 0276
RPR rechtbank Veurne
www.golfbrekervzw.be

Est. 1991

Onze website werd mogelijk gemaakt door volgende sponsors:

Verinco
Vanmarcke computers
Best-Site.be Webdesign Veurne
Image